iskolaAlapítónk, a Magyar Iparszövetség Oktatási Központ és annak jogelődje több mint két évtizede áll a szakképzés  szolgálatában. Az Oktatási Központ 1994-ben létrehozta Alapítványát, melynek célja a középszintű gazdasági szakemberképzés. Az alapítvány ebben az évben létrehozta szintén budapesti székhellyel a Közgazdasági és Idegenforgalmi Szakközépiskolát, melynek elsődleges célja, hogy a gimnáziumban érettségizett, szakmával nem rendelkező fiatalok iskolarendszerben, nappali tagozaton, piacképes szakmát szerezhessenek.
A sikerekre való tekintettel a MIOK 1994-ben Szegeden, 1995-ben Miskolcon hozott létre kihelyezett tagiskolákat. Kezdetben 2-2 osztály gazdasági informatikus, pénzügyi ügyintéző indult, a képzési paletta évről évre bővült. De nem csak az érettségizetteknek ad továbbtanulási lehetőséget a MIOK, hanem a 8 osztályt végzettekre is gondol.
1996-tól  Budapesten, 1997-től Pécsett megkezdte működését a Kézműves Szakmunkásképző Iskola. Olyan szakmákat kezdtek el oktatni, amelyeknek Baranyában évtizedes gyökerei, mély hagyományai vannak pl. kosárfonás, fazekasság,fonottbútor-késztést, bőrdíszműves, filmnyomó.Pécsett és Budapesten foglalkoznak fogyatékos és mentálisan, valamint szociálisan hátrányos helyzetű fiatalokkal.  
A fenntartó alapítvány 2001-ben összevonta két iskoláját.
Az összevont iskola szakközépiskolai és szakiskolai feladatokat is végez úgy az anyaiskolában, mint a vidéki tagiskolákban Miskolcon, Pécsett és Szegeden.
Az iskola 2005 nyarától működési engedélye alapján József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola lett.
Iskolarendszerben  nappali, esti és  levelező tagozaton államilag elismert OKJ-s szakképesítés megszerzéséhez segíti a tanulókat 1 ill. 2 tanéves képzésekkel. Nappali tagozaton 23. életév betöltéséig az első szakképesítés megszerzése esetén a képzés tandíjmentes.
OKJ-s szakmákat elsősorban a idegenforgalom, informatika, ügyvitel és közgazdasági területen indítunk az érettségivel rendelkezőknek. Főként azok a fiatalok választják iskolánkat, akiknek nem sikerült a felsőoktatásba bekerülni és nem akarják haszontalanul tölteni a felkészülési idejüket.
Alapiskolai végzettséggel kereskedő és informatikai  szakirányokon tanulhatnak tovább a diákok 11.  és 12. évfolyamokon.

A 2001/2002-es tanévtől a hallgatók iskolarendszerű levelező képzésben is részt vehetnek, ahová elsősorban a munka mellett tanulni vágyó felnőttek jelentkeznek. A levelező képzéseink azonban jelentősen hozzájárulnak a felnőttek munkaerő-piaci esélyeinek emeléséhez, a szakmai kvalitásuk megerősítéséhez.

2005 szeptemberétől Budapesten és Pécsett, 2006 szeptemberétől Miskolcon is indul a 9. és 10. osztályos alapképzés.
Szintén ezév szeptembertől Miskolcon indítottuk  a dolgozók esti érettségire felkészítő gimnáziumi oktatását is.
Jelentős oktatási vállalkozásunk büszkélkedhet Magyarország legfiatalabb, dinamikusan fejlődő főiskolájával. Ez a Harsányi János Főiskola Budapesten. Felsőfokú szakképzéseink nagy részét a főiskolával kötött együttműködés alapján szervezzük.  Az alapítványnak joga van vizsgáztatáshoz is, így országos vizsgaközpontot is működtetünk a fővárosban.
2008. szeptember 1-jétől jelentős változás következett be iskolánk történetében. A JNGSZI jogutód nélküli megszűnése következett be és a fenntartó is megváltozott.
Ettől a naptól a fenntartói jogkör gyakorlására a Észak-kelet-magyarországi Régió Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft jogosult és az iskola a MIOK GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA MISKOLC nevet vette föl.
A 2009-2010-es tanévtől új profilunk a  közoktatás keretében az 5 osztályos nyelvi előkészítővel induló szakközépiskola.
A sikeres tanévzárást követően a  2010-2011-es tanév új arculattal, megújult formában indult.
2010. június 1-jétől újra felvettük az eddig is tisztelt József nádor nevet, módosítottuk az iskola működési engedélyét. Ennek a módosításnak az is oka volt, hogy akkreditáltattuk az intézményt, így 2010. szeptember 1-jétől az iskola jogosult felnőttképzést szervezni. A munkálatok nagy erővel el is indultak.
Ettől a tanévtől aktívan működik a három vidéki telephelyünk is, Egerben, Debrecenben és Nyíregyházán. Esti tagozatos szakképzés indult Egerben 2 osztállyal, esti tagozatos gimnáziumi oktatás már 2 tanéve Debrecenben.

Évente közel 200 diák tesz iskolánkban szakképesítő vizsgát és 20-30 diák érettségizik. A vizsgaszervezésünk és a vizsgázók felkészültségének színvonala minden évben kivívja a gazdasági kamara és az ágazati elnöki elismerést is. Ebben az iskolában a szakmai bizonyítvány nem jár „alanyi jogon” , biztos tudásnak és elhivatottságnak kell állni mögötte. Ez garancia arra, hogy a nálunk végzett diákok megállják helyüket a munka világában, képesek megfelelni a felsőoktatás szűrőinek, s erre nagyon büszkék vagyunk. Az utánkövetési felméréseink tanúsága szerint a végzett diákok 60 %-a tovább tanul, vagy 1 éven belül elhelyezkedik.

A MIOK missziója, hogy elkötelezett szakoktatói gárdával valósítsa meg az oktatási céljait, a munkaerő-piaci változásokra gyorsan reagálva piacképes szakmákat kínáljon a fiatal felnőtteknek, hogy az oktató-nevelő munkájával elősegítse a hátrányos helyzetű rétegek társadalmi és munkaerő-piaci beilleszkedését s népszerűsítse az életen át tartó tanulás eszméjét.