205. sz. szaktanterem

NYELVOKTATÁS

Iskolánkban 5 számítástechnika tanterem található, melyekben egyenként 20-24 számítógépet helyeztünk el.  Mindegyik tanteremnek megvannak a specialitásai is. Egy tantermünk az informatika oktatás mellett kiválóan alkalmas az ONLINE NYELVOKTATÁS megvalósítására is. Ez az a nyelvoktatási eljárás, melyet iskolánk tavaly előtt vezetett be egy pilot projekt során, együttműködve az LSI oktató központtal, akik rendelkezésünkre bocsátották a nyelvi programot.  Ez az audiovizuális lehetőség, a virtualitás a nyelvoktatásban kiemelkedő eredményeket hozott. A diák nincs helyszínhez és oktatóhoz, tanórához kötve, az interakció kötetlenül megvalósítható. A diák akkor sem marad le a tananyaggal, ha beteg, vagy más okból hiányzik az iskolából. Kiválóan alkalmazható a felnőttoktatásban, hisz a felnőttek tanulásra szánt ideje így rugalmasan alkalmazkodik az egyénhez. A jövőben is azt tervezzük, hogy a TÁMOP támogatásának ki és felhasználásával mi is bekapcsolódunk a felnőtt generáció nyelvi hátrányainak leküzdésébe. Az oktatási eszközeinken túl, kiváló nyelvtanáraink segítik a tanulási folyamatot, olyan szakemberek, akik több éves nyelviskolai, felnőttoktatási és közoktatási  tapasztalattal egyaránt rendelkeznek. Ezt az oktatási formát elsősorban azoknak ajánljuk, akik képesek kevés irányítás  mellett, ÖNÁLLÓAN tanulni!

207. SZAKTANTEREM

INFORMATIKAI OKTATÁS

Ebben a szaktanteremben elsősorban az INFORMATIKAI SZAKIRÁNYON tanulók oktatása folyik. A 24 számítógép kiválóan felszerelt, gyors. Az oktatáshoz – ahogyan a többi informatikai tanteremben is –, korlátlan internet hozzáférést biztosítunk, természetesen a tanulási folyamatot elősegítendő. A gépeken az alapprogramokon kívűl, aWindows 7. Michrosoft Office, Gimp – képszerkesztő, Packet Tracer-hálózati szimulátor, Virtuál Box   programok futnak.

208. SZAKTANTEREM

GÉPÍRÁS - INFORMATIKA

Elsősorban az ÜGYVITELI szakmacsoportban szervezett képzéseinket segíti ez a terem, hiszen ezt elsősorban a GÉPÍRÁS oktatására rendeztük be. A 22 számítógép azonos perifériákkal van felszerelve, azonos típusú gépek, és a gépírás elsajátításához nem elhanyagolhatóan azonos KLAVIATÚRA egészíti ki a gépeket. Nagy hangsúlyt fektetünk a gépírás oktatására, hiszen ez a tudás egy adminisztratív, asszisztensi, titkári, ügyviteli munkában elengedhetetlen. Ma már nem elegendő az informatika kiváló ismerete, ha az információ feldolgozást  a 10 ujjas vakírás képessége nem egészíti ki. Az, aki tud vakon gépírni nagyon sok időt takarít meg, a számítógépes munka közel sem olyan fárasztó így, viszont összehasonlíthatatlanul pontosabb, mert a gépírni tudó asszisztens hosszabb ideig képes a figyelmét összpontosítani.

Módszertani meggyőződésünk, hogy az ütemes 10 ujjas vakírás elsajátításához tankönyv és tanári instrukció szükséges, oktatóprogramokkal  nem szabad a monitorhoz szokatni a diák szemét!

209. SZAKTANTEREM

MOBIL -TANMŰHELY

Ebben az informatika teremben szintén 22 darab számítógép található. Ez a helyiség azonban könnyen átalakítható SZERELŐ MŰHELLYÉ. A számítógép szerelő – karbantartó képzésünk nélkülözhetetlen oktatási helyszíne, mely otthont ad a szakmai vizsgáknak is. 4 munkaállomás alakítható ki, ahol 2-4 fő dolgozhat együtt. A diákok tehát nem csak elméletben tanulhatják a számítógép szerelést, hanem a gyakorlati oktatást is biztosítani tudjuk számukra. Itt bonyolítjuk le a osztályok összefüggő nyári gyakorlatát is. A gépek tárolását, az eszközök, szerszámok raktározását egy alagsori helyiségben oldjuk meg.

106. SZAKTANTEREM

TANIRODA

Ebben az informatikai teremben rendeztük be néhány évvel ezelőtt az ÜGYVITELI KÉPZÉSEINK gyakorlati központját, a TANIRODÁT.  A diákok rendelkezésére áll 24 darab, jól felszerelt, modern számítógép, melyre az elektronikus ügyvitel legfontosabb és a gyakorlatban is kipróbált programjait telepítettük fel. A tanulók szimulált diákvállalkozásokon keresztül kerülhetnek kapcsolatban a gazdasági élet szereplőivel, folytathatnak egymással kereskedelmi-üzleti kapcsolatot. Valódi termelőmunka nem folyik a tanirodában, de az ügyvitelszervezés, iratkezelés, üzleti levelezés, hivatali kommunikáció bonyolításába betekintést nyernek a tanulók. Kipróbálhatják magukat a hivatali ügyintézés során, kapcsolatot teremthetnek az ügyfelekkel, megtanulják az ügyintézés protokollját, tapasztalatot szereznek egy vállalat mindennapi életéből. Lehetőségük van arra, hogy megvalósítsák kreatív elképzeléseiket, hiszen itt mód van egy vállalat arculati elemeinek elkészítésére is, pl. plakátot, szórólapokat, cégfeliratos levélpapírt, névjegykártyát terveznek és kiviteleznek a diákok. Prospektusokat, termékkatalógust készítenek, pénzügyi levelezést folyatatnak, üzleti tárgyalást bonyolítanak le. A tanirodai gyakorlat több szakoktató irányításával és összehangolt tevékenységével folyik, igényli természetesen az önálló munkát, de lehetőséget ad a többszöri ismétlésre, az ÜGYVITELI GYAKORLAT  megszerzésére. Itt bonyolítjuk le a irodai asszisztensek nyári gyakorlatát is.

TANTERMEINK

KISCSOPORTOS FOGLAKOZÁS SZÁMÁRA

Az épületben 6 darab maximum 15-20 fő befogadására alkalmas kisebb tanterem található. Ezekben a tantermekben elsősorban szakmai alapozó oktatás, pályaorientációs tréning, pszichológiai tanácsadás, csoportépítő tréning, differenciált nyelvoktatás, fejlesztés folyik. Ezek a kisebb „alkotóműhelyek” biztosítják a családias , bensőséges , nyugodt légkört, a beszélgetések zavartalanságát. Jó együttműködést biztosít a tanulási folyamatokban és egyéb kreatív tevékenységekben is.

TANTERMEK

FRONTÁLIS OSZTÁLYMUNKÁRA , ELŐADÁSRA, KONZULTÁCIÓRA

Az érettségi utáni szakmai képzéseink leginkább a nagyobb létszám befogadására alkalmas, jól felszerelt, tágasabb környezetet igénylik. Kilenc tanterem áll a diákok rendelkezésére, olyan osztályok befogadására alkalmasak ezek a helyszínek, ahol a létszám eléri, vagy meghaladja a 30 főt.  Az oktatást ezekben a tanteremben is az OKTATÁSI SEGÉDESZKÖZÖK széles választéka teheti szemléletesebbé.

Igyekszünk a tantermeket szak-tanteremmé formálni úgy, hogy a terem dekorációja, demonstrációs eszközei alkalmazkodjanak az ott folyó szakképzéshez, melyben erősségünk a LOGISZTIKA , MARKETING ÉS REKLÁMÜGYINTÉZŐ SZAK, valamint az IDEGENFORGALOM.  

A pedagógusok, szaktanárok rendelkezésére állnak projektorok, kivetítők, írásvetítők, televíziók és CD lejátszók, interaktív tábla, kiváló hangtechnika, amivel izgalmassá, korszerűvé varázsolható a tananyag, a szakanyag.

DEMONSTRÁCIÓS TEREM

A szociális munka, gondozás, egészségügyi alapismeretek, elsősegélynyújtás oktatásához alkalmas tantermünk, mely „demonstrálja” az igazi szociális-gondozói körülményeket. Ez a tanterem a földszinten található, jól felszerelt, világos, nyugodt környezetben található. Csak az oktatás céljait szolgálja.

KIEGÉSZÍTŐ HELYISÉGEK

A kiegészítő helyiségek is a diákok és az oktató-nevelő munka szolgálatában állnak. Alkalmasak a mindennapi testnevelés, közösségi tevékenység, hagyományőrzés, iskolai rendezvények, egészségmegőrzés, szórakozás, a szabadidő hasznos eltöltésének biztosítására.

Ezek:

Az ISKOLAI KÖNYVTÁR mely elsősorban szak-és szépirodalommal áll a diákok rendelkezésére.

BÜFÉ ÉS KÁVÉZÓ, mely a földszinten, jól megközelíthető, nyugodt helyen biztosítja a kulturált étkezést.

TORNASZOBA, mely a városban egyedülálló abban, hogy bár nincsenek hivalkodóan nagy méretei, egyik fala tükrökkel borított, mely alkalmas a torna foglalkozásokon kívül jóga, tánc és kondicionáló testépítés gyakorlására is.

KLUBHELYSISÉG, igazi klub-hangulatot árasztó alagsori helyiség, mely fa borításával, kicsiny ablakszemeivel, félhomályával külön kis szigetet jelent a diákjaink számára. Közel 70 ember befogadására alkalmas, könnyen átalakítható, berendezhető. Az elmúlt időszakban elő koncert, mikulás-ünnepség, színházi előadás, drogprevenciós előadássorozat, stand-up –ok, MIOK-csillag születik rendezvény, sörfesztivál, helloween-party, cso-csó és ping-pong bajnokság de még Szalagavató és évzáró ünnepség is otthont talált e falak között.

ISKOLAORVOSI RENDELŐ: Itt iskolaorvos heti egy, iskolavédőnő heti 3 alkalommal, családsegítő szolgálat és fogorvos is gondoskodik diákjaink egészségének, testi épségének megóvásáról.

ISKOLAI ADMINISZTRÁCIÓS HELYISÉGEK – TITKÁRSÁG

Az optimális létszámú tanári közösség kényelmét szolgálja két tanári szobánk. A titkárság tágas helyisége megkönnyíti az ügyintézést. Ezeken kívül egy pénztári helyiség, két irodahelyiség és egy tárgyaló is használatban van.

FELNŐTTKÉPZÉS

Az első emelet ad otthont az iskola FELNŐTTKÉPZÉSI részlegének is. Itt az oktatásszervezőkön keresztül folyik a tanfolyami oktatás, szakképzés szervezés és az iskola helyet ad a tanfolyamok lebonyolításának, a vizsgák megszervezésének is.

Iskolánk közel 20 éve áll a borsod megyei szakképzés szolgálatában, s mindig magas színvonalon oktatott, elismert szakemberekkel, korrekt gyakorlati partnerekkel működött együtt. Minden tanévben több száz diák tesz az iskolában szakképesítő vizsgát, az átlageredményeink 3,5 – 4,5 között mozognak. A vizsgabizottságok szakmai és etikai elismerését minden évben kivívja az iskola. Azok a diákok, akik nálunk tanulnak ki egy-egy szakmát, megállják a helyüket a munka világában, nem kell szégyenkezniük a hiányos felkészültségük miatt. Iskolánk a mai napig büszke a végzett diákjaira, és arra a magas fokú elvárásra is, amit a diákokkal szemben támaszt.

Intézményünk viszonylag kis létszámú magániskola, de ez a kicsinység nagyon sok előnnyel párosul. Mi valóban biztosítani tudjuk a családias, odafigyelő légkört a diákjaink számára, nálunk mindenkire jut figyelem, mindenki a fókuszban van, mindenki véleménye számít. Szinte akadálytalan a kommunikáció az iskolavezetés – tanári közösség – diákok – diákönkormányzat – fenntartó – külső partnerek között. Ez az iskola rendkívül rugalmasan tud reagálni a gazdasági, társadalmi változásokra, a munkaerőpiac elvárásaira, a fiatalok elképzeléseire, tud „trendi” lenni, mert kicsi, könnyed, mobilis.

Ez a gyors reakciókészség teszi lehetővé, hogy mi meg tudjuk valósítani a munka világának és sokat emlegetett life long learning – nek a mottóját – a modern kori elvárást, amit ma úgy nevezünk: TÖBB LÁBON ÁLLÁS ! 

Szinte minden évben megújulunk, minden évben hozunk valami olyat, amit még sosem tettünk. Ez nem azt jelenti, hogy nincsenek hagyományok, nincsenek múltbéli emlékek, mérföldkövek, ismétlődő értékek. De vannak minden évben új hajtások is a régi ágak mellett, s ez a legszebb bizonyítéka az életképességnek. S ha már képletesen fogalmaztam, hadd mondjam azt, hogy a vizsgaidőszakban a legszebb gyümölcsöket is szépszámmal tudjuk leszedni.

S, hogy milyen színes is ez a paletta?!

A 8. osztályosok szakiskolai képzéseinken tanulhatnak tovább – elsősorban kereskedelem-marketing és informatika-ügyvitel szakirányokon. Idén már két osztályunk előrehozott szakképzéssel, egy hagyományos módon tanul.

Szakközépiskolában is tanulhatnak a 8.-osok kezdetben nyelvi előkészítő évfolyammal, kereskedelem-marketing és idegenforgalom szakirányon szerezhetnek szakmai alapokat és érettségit az 5. tanév végén.

Még hagyományos szakiskolai rendszerben oktatjuk a ruházati eladókat, számítógép szerelő-karbantartókat és irodai asszisztenseket.

Érettségi utáni szakképzési évfolyamaink közép, emelt  szinten, és felső fokon is várja a diákokat, elsősorban logisztika, kereskedelem-marketing, idegenforgalom és ügyvitel-informatika szakirányokon.

Megalakulásunktól kezdve hangsúlyos iskolánkban a FELNŐTT TANULÓK támogatása. Nem csak tanfolyamokat kínálunk nekik, hanem iskolarendszerű oktatást, képzést is. ESTI tagozatos munkarendben várjuk a munka mellett tanulni kívánó felnőtteket, akik a munkahelyteremtés miatt, belső kényszerből, átképzés miatt választja felnőttként a tanulást.

Hisszük, hogy a szakképzés rendszerében nagyon hangsúlyos szerep jut a felnőttek képzésére. A gazdasági, társadalmi átalakulások fokozott elvárás rendszere arra készteti az érettebb korosztályt, hogy a  megszerzett tudását frissítse, vagy szerezzen új szakmai ismereteket. Az egész életen át tartó tanulás ma már nem csak andragógiai utópia, hanem egy kényszerítő elvárás. Nincs már idő halogatni a tanulást, az átképzést, a szakmai ismeretek, IKT kultúra vagy a nyelvismeret megszerzését. Úgy vélem egyre nagyobb szükség lesz azokra a segítő szakemberekre, akik integrálni tudják a felnőtteket az oktatási rendszerbe, akik képesek a felnőttek életkori sajátosságaihoz alkalmazkodva tanítani, megtalálni azokat a csatornákat, ahol az információt eljuttathatják a célközönséghez. Képesek empatikusan mentorálni a felnőtt tanulót, sikerélményhez juttatni, átsegíteni a nehézségeken. A jövőben egyre több andragógusra lesz szüksége a szakképzésnek, a felnőttoktatásnak.

A mi iskolánk egy kiemelkedően támogató hátteret biztosít a felnőttek tanulásához. Annak ellenére, hogy a jelen jogszabályok egyáltalán nem adnak lehetőséget arra egy intézménynek, hogy segíteni tudja a felnőtt tanulót, könnyítse élethelyzetét, erősítse a felnőtt tanuló motivációját.

Az esti tagozataink több éve százon felüli létszámban tartja nyilván felnőtt tanulóit, akik a gimnáziumban ill. szakképző évfolyamokon tanulnak.  Minden évben közel 40-50 fő tesz nálunk érettségi vizsgát vagy szerez felnőttként szakmai végzettséget.

Ezekre az eredményekre méltán lehetünk büszkék, hiszen a felnőttek oktatása nagyon speciális, sok odafigyelést, differenciált módszertant, toleranciát vár el az oktatóktól. Egy felnőtt csoport heterogenitása kiváló alkalmazkodó képességet vár el a tanártól és a tanulótól is. A tanulás felnőtt korban nagyon nehéz munka, több éven keresztül, hatalmas áldozat, hisz míg egy gyermek életében nincs más dolog mint tanulni! a felnőtt a tanulás mellett dolgozik, vagy munkát keres, gyereket nevel, szülőket gondoz, állatokat tart, háztájit lát el, ingázik, gondoskodik a családjáról s eleget tesz minden más reá háruló kötelezettségnek.

A jövőben még intenzívebben szeretnénk koncentrálni a felnőtt tanulókra, a felnőttoktatásra.