8. osztályosak figyelem!      Tagozatkód: 0001

Gimnáziumi osztályainkban a jelentkezés feltétele: befejezett 8. osztály, betöltött 14. életév.

Felvételi követelmények:

 • 7. év végi és 8. félévi tanulmányi eredmény (magatartás és szorgalom érdemjegyek nélkül)
 • Központi írásbeli és szóbeli vizsga nem szükséges
 • 3,5 körüli tanulmányi átlag
 • Jelentkezési laphoz kérjük csatolni az érvényes szakértői véleményt

Oktatott idegen nyelvek:

 • Kötelező: angol vagy német
 • Választható: angol, német, francia

Egyéb információk:

 • A képzés idő tartalma 4 tanítási év
 • Érettségire bocsájtás feltétele: tanulmányok sikeres lezárása, valamint 50 órás közösségi szolgálat, amely alól a szakértői bizottság javaslata alapján az iskola igazgatója határozatban mentesítést adhat. A 2011.évi CXC. törvény 6. paragrafus 4. bekezdése alapján.

Továbbhaladási lehetőségek:

 • Felsőoktatás
 • Érettségire épülő OKJ-s szakképzés (2 tanév)
 • Felnőttoktatás, tanfolyami képzés
 • Jó esélyek a munkaerőpiacon

A sajátos nevelési igényű tanulók fogadásának megadása:

 • Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő,
 • egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem - vagy magatartási zavarral) küzdő tanulók is jelentkezhetnek.