Jelentkezz képzéseinkre! Szerezd meg az érettségit! SNI tanulókat is várunk!

GIMNÁZIUM (4 évfolyamos)

A JELENTKEZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELE

Alapfokú iskolai végzettség.
Jelentkezési lap kitöltése.

MILYEN KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK JELENTKEZHETNEK?

Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar),
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség,
látási fogyatékos (gyengén látó),
hallási fogyatékos (nagyothalló),
beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavar.

KÉPZÉSI IDŐ

4 év.

OKTATOTT ÉS VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELVEK

Iskolánkban angol vagy német nyelv tanulására van lehetőség.

EGYÉB INFORMÁCIÓ

Az oktatás a gimnáziumi kerettanterv alapján folyik. Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) esetén a „sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei” figyelembevételével. A jelentkezési laphoz kérjük az érvényes szakértői véleményt is csatolják vagy emailen (miok.giszim@gmail.com) küldjék el külön!

ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK

Minden diáknak öt (négy kötelező és egy szabadon választott) tantárgyból kell érettségi vizsgát tennie.

Kötelező tantárgyak:
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
történelem,
idegen nyelv.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése a 12. évfolyam befejezéséig. A közösségi szolgálat megszervezésében az iskola teljes körű segítséget nyújt. Szakértői vélemény alapján a közösségi szolgálat teljesítése alól is felmenthető a tanuló.

Jelentkezz most!