Jelentkezz képzéseinkre! Szerezd meg az érettségit! SNI tanulókat is várunk!

GIMNÁZIUM (4 évfolyamos)

A JELENTKEZÉS ÁLTALÁNOS FELTÉTELE

Alapfokú iskolai végzettség.
Jelentkezési lap kitöltése.

MILYEN KÜLÖNLEGES BÁNÁSMÓDOT IGÉNYLŐ TANULÓK JELENTKEZHETNEK TOVÁBBÁ?

Egyéb pszichés fejlődési zavar (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavar),
beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség,
látási fogyatékos (gyengén látó),
hallási fogyatékos (nagyothalló),
beszédfogyatékos,
autizmus spektrum zavar.

KÉPZÉSI IDŐ

4 év.

OKTATOTT ÉS VÁLASZTHATÓ IDEGEN NYELVEK

Iskolánkban angol, német illetve spanyol nyelv tanulására van lehetőség.

EGYÉB INFORMÁCIÓ

Az oktatás a gimnáziumi kerettanterv alapján folyik. Sajátos nevelési igényű tanulók (SNI) esetén a „sajátos nevelési igényű tanulók iskolai oktatásának irányelvei” figyelembevételével. A jelentkezési laphoz kérjük az érvényes szakértői véleményt is csatolják vagy emailen (miok.iskola@gmail.com) küldjék el külön!

ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK

Minden diáknak öt (négy kötelező és egy szabadon választott) tantárgyból kell érettségi vizsgát tennie.

Kötelező tantárgyak:
magyar nyelv és irodalom,
matematika,
történelem,
idegen nyelv.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT

Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzése a 12. évfolyam befejezéséig. A közösségi szolgálat megszervezésében az iskola teljes körű segítséget nyújt. Szakértői vélemény alapján a közösségi szolgálat teljesítése alól is felmenthető a tanuló.

A GIMNÁZIUMI OKTATÁS KÖZÖS JELLEMZŐI

* Az iskolában angol, német és francia nyelvet tanulhatnak a diákok.

* Bemeneti követelmény: alapiskolai végzettség (sikeresen befejezett 8. osztály)

* A felvételi rangsor megállapítása a 7. év végi és a 8. félévi tanulmányi eredmény alapján történik (központi írásbeli és szóbeli vizsga nem szükséges).

* A felvételre az a diák is esélyes, akinek a tanulmányi átlaga 3,5 körüli, mert kis létszámú osztályokban gondoskodunk a diákok hiányzó ismereteinek pótlásáról, lehetőség van a felzárkóztatásra is.

A hozzánk jelentkező tanulók több tagozat közül választhatnak:
informatika tagozat
zenetagozat
emelt angol nyelvi képzés

Tanulmányi terület (tagozatkód) Ágazat Végzettség Képzési idő
0001
Általános tanterv alapján
Gimnázium Érettségi 4 tanév
0002
Informatika tagozat
Gimnázium Érettségi 4 tanév
0003
Zenetagozat
Gimnázium Érettségi 4 tanév
0004
Emelt angol nyelvi képzés
Gimnázium Érettségi 4 tanév

Jelentkezés!

vissza a főoldalra Vissza a főoldalra