SNI-s diákokat az intézményünk az ÖSSZES képzésén szívesen fogad.

Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermek, tanuló: az a különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló, aki a szakértői bizottság szakértői véleménye alapján mozgásszervi, érzékszervi, értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzd.

Tisztelt Szülők / Gondviselők!

Elsősorban Önökhöz szólnék hiszen Sajátos Nevelési Igényű gyermekek számára kiválasztani az intézményt elsősorban szülő döntése alapján történik.

Fontos, hogy olyan iskolát válasszanak gyermekeiknek amely minden igényt ki tud elégíteni a hatékony és kiváló előrehaladás érdekében.

Az iskolai évek elteltével a nálunk végzett diákok rendelkezzenek a megfelelő tudással ahhoz, hogy el tudják kezdeni az életet, hogy helyt tudjanak állni a magyar társadalomban.

A MIOK iskoláiban magas színvonalú oktatást és kiemelt figyelmet kapnak a diákok.

Intézményünk épülete teljeskörűen felújított, továbbá minden személyi és tárgyi feltétellel rendelkezünk a magas színvonalú oktatás véghezviteléhez.

Érdeklődjön telefonon vagy fáradjon be iskolánkba személyes konzultációra.

Szeretettel várjuk mert „Hiszünk abban, hogy a tudás mindenkié”

Válaszható képzések

Tanulmányi terület (tagozatkód) Szakképesítés megnevezése Képzési idő (tanév) Képzési forma
0008 Aranykalászos gazda 2 év Résszaképzés
0009 Számítógépes adatrögzítő 2 év Résszaképzés
0010 Szobafestő 2 év Résszaképzés

A képzésről

A sajátos nevelési igényű tanulók (kivéve a középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók)
középfokú iskolai nevelése-oktatása céljából a szakiskola a többi tanulóval sajátos
nevelési igénye miatt együtt haladni nem tudó tanulók felkészítését végzi (a
középsúlyos értelmi fogyatékos tanulók középfokú nevelése-oktatása a készségfejlesztő
iskolában történik). A szakiskolában a sajátos nevelési igény jellegéhez igazodó
közismereti oktatás és szakmai oktatás, szakmai képzés folyik.

A szakiskolában a szakmai oktatás, szakmai képzés:

  • a képzési és kimeneti követelmények vagy a képzési és kimeneti követelmények
    alapján készített speciális kerettanterv szerint, illetve
  • a programkövetelmény alapján készített speciális kerettanterv szerint folyhat.

Bemeneti követelmény: alapiskolai végzettség (sikeresen befejezett 8. osztály)

Felvétel kizárólag a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői bizottsági
szakvélemény alapján.

A szakiskolai nevelés-oktatás intézményünkben két évfolyamos (9-10. évfolyam) szakmai oktatást,
képzést célul kitűző szakaszból áll, mely az enyhe értelmi fogyatékos tanulók esetében egy kötelező
9/E jelű előkészítő évfolyammal egészül ki.

A jelentkezési laphoz kérjük az érvényes szakértői véleményt is csatolják, vagy emailen (miok.iskola@gmail.com) küldjék el külön!

Jelentkezés!

vissza a főoldalra Vissza a főoldalra